Policy om cookies

X. Policy om cookies:

X.1. Detaljerad policy om cookies:

På den här webbplatsen använder vi teknik för att samla in information som kan förbättra din upplevelse online.

Denna policy hänvisar till användningen av cookies och hur du kan hantera dem.

Om du vill ändra inställningarna för cookies klicka här

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna policy. Eventuella ändringar i denna policy kan genomföras från och med dagen för publicering på webbplatsen. Cookies är små textsträngar som de webbplatser som användaren besöker skickar till sin terminal (vanligtvis till webbläsaren), där de lagras för att sedan återsändas till samma webbplatser vid nästa besök av samma användare. Under navigering på en webbplats kan användaren även ta emot cookies på sin terminal som skickas från olika webbplatser eller webbservrar (så kallade ”tredjeparter”), på vilka vissa element (till exempel bilder, kartor, ljud, specifika länkar till sidor på andra domäner) som finns på webbplatsen som han/hon besöker kan finnas.

Cookies, som vanligtvis finns i webbläsare hos användare i mycket stort antal och ibland även med egenskaper av långlivad typ, används för olika ändamål: utförande av datorautentiseringar, övervakning av sessioner, lagring av information om specifika konfigurationer från användare som använder servern o.s.v. För att erhålla en korrekt reglering av dessa enheter är det nödvändigt att särskilja dem, eftersom det inte finns några tekniska egenskaper som skiljer dem från varandra baserat på de syften som eftersträvas av dem som använder dem.

FÖRSTAPARTSCOOKIES, tekniska (session) långvariga
Tekniska cookies är cookies som endast används för att ”överföra en kommunikation via ett elektroniskt kommunikationsnätverk, eller i den utsträckning det är absolut nödvändigt för leverantören av en WEBBTJÄNST som uttryckligen begärs av användaren för att tillhandahålla en sådan tjänst”. De används inte för ytterligare ändamål och installeras normalt direkt av personuppgiftsansvarig eller webbplatsoperatören. Dessa kan delas in i navigerings- och sessionscookies, vilka garanterar en normal navigering och användning av webbplatsen (t.ex. att genomföra köp och personidentifieringar för att öppna reserverade områden).

FÖRSTAPARTSCOOKIES, analytiska
Analytiska cookies, även kallade ”analytics”, låter dig skapa detaljerad statistik över besökare på en webbplats, till exempel visningen av vissa sidor, antalet besökare, tiden som användarna tillbringar på webbplatsen och ankomstmetoderna. Analytiska cookies jämställs med tekniska cookies där de används direkt av webbplatsoperatören för att samla in aggregerad information om antalet användare och hur de besöker webbplatsen.

FÖRSTAPARTSCOOKIES, profilerande
Profileringscookies skapar användarprofiler och används för att skicka reklammeddelanden i linje med de preferenser som användaren uttrycker i samband med navigering på nätet. Denna webbplats kan dela denna information med andra parter, som till exempel annonsörer. På grund av den särskilda invasivitet som sådana enheter kan ha i användarnas privata sfär, föreskriver europeisk och italiensk lagstiftning att du kan neka samtycke för användningen av dessa cookies.

TREDJEPARTSCOOKIES, analytiska
Analytiska cookies, även kallade ”analytics”, låter dig skapa detaljerad statistik över besökare på en webbplats, till exempel visningen av vissa sidor, antalet besökare, tiden som användarna tillbringar på webbplatsen och ankomstmetoderna.

TREDJEPARTSCOOKIES, profilerande
För att ge dig ytterligare funktioner och tjänster på denna webbplats arbetar vi med tredjeparter som (oberoende och inte direkt kontrollerbara av oss) kan använda sina cookies för att samla in information om de aktiviteter du utför när du navigerar på sidorna på denna webbplats. Denna information kan användas för att presentera annonser i linje med dina intressen, baserat på det innehåll du besöker eller för att mäta effekten av reklamkampanjer. Dessa cookies kan finnas i olika element som finns på webbsidan såsom reklambanners, bilder, videor o.s.v. Ett känsligt exempel är närvaron av så kallade ”sociala insticksprogrammen” eller ”sociala delningsknappar” för de viktigaste sociala nätverken (Facebook, Twitter, Google+ och LinkedIn), vars syfte är att dela innehållet på själva webbsidan på de sociala nätverken. Användningen av uppgifter som samlas in via tredjepartscookies som vi inte kan kontrollera, styrs av den relativa informationen som vi ber dig läsa igenom.

Hantering av cookies
Nedan följer en lista över de vanligaste webbläsarna med länkar till inställningar för cookiehantering:

Internet Explorer 8 och senare
Safari 2 eller senare;
Opera 10.5 eller senare;
FireFox 3.5 eller senare;
Google Chrome 10 eller senare;

Webbläsare har ett navigeringsläge som kallas för ”privat”. Genom att aktivera detta läge tas cookies alltid bort efter stängningen av varje navigeringssession. Alternativt kan du inaktivera tredjeparts profileringscookies genom att besöka webbplatsen http://www.youronlinechoices.com http://www.youronlinechoices.com.

Du kan även inaktivera Google Analytics analyscookies genom att ladda ned webbläsartillägget för inaktivering av Google Analytics på följande webbadress: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookiepolicy för tredje part
Facebooks cookiepolicy http://www.google.it/intl/it/policies/
Googles cookiepolicy https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
LinkedIns cookiepolicy https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Twitters cookiepolicy https://twitter.com/it/privacy

Godkännande av samtycke för användning av cookies
Genom att fortsätta navigera från bannern som innehåller den så kallade korta policyn, bläddra på denna sidan eller klicka på någon av dess delar, samtycker du till användningen av cookies som används på den här webbplatsen genom att acceptera den cookiepolicy som beskrivs ovan.

Du kan alltid återkalla det samtycke som givits tidigare genom de metoder som anges i avsnittet ”HANTERING AV COOKIES”.

X.2. Typer av cookies som är aktiva på webbplatsen:
– Tredjepartsanalyser UTAN anonymisering av IP-adressen med användning av cookies för att korskontrollera användardata.

– Tredjepartsanalyser med anonymisering av IP-adressen och/eller minskning av användning av cookies för att korskontrollera användardata.

– Förstapartsanalytiska

– Tekniska (session) långvariga vid första delen

– Inga cookies

– Förstapartsprofilerande

– Tredjepartsprofilerande

Name Time Company Scope
_ga 2 years Google Analytics Used to distinguish users.
_gid 24 hours Google Analytics Used to distinguish users.
_ga_<container-id>2 yearsGoogle AnalyticsUsed to persist session state.
_gac_gb_<container-id>90 daysGoogle Analytics Contains campaign related information. If you have linked your Google Analytics and Google Ads accounts, Google Ads website conversion tags will read this cookie unless you opt-out. Learn more.