Jak działają lampy do wybielania?

„Power bleaching”, czyli przyspieszone wybielanie z użyciem światła, wykorzystuje działanie termiczne energii świetlnej do przyspieszenia procesu wybielania w gabinecie dentystycznym przy użyciu niższych stężeń i w krótszym czasie.

W tym celu stosuje się różnego rodzaju lampy (halogenowe, LED, plazmowe), zwykle emitujące światło niebieskie, które najskuteczniej pobudza reakcję nadtlenku wodoru.

Należy jednak zaznaczyć, że nie ma dowodów na to, aby samo światło mogło aktywować żel wybielający.

Aktywacja światłem – bez dodatku fotouczulaczy – opiera się wyłącznie na podgrzewaniu żelu.

Ciepło jest następnie przenoszone z żelu na powierzchnię zęba, powodując jego znaczące odwodnienie, co bardzo zwiększa ryzyko nadwrażliwości.

Przeczytaj wszystkie pytania i odpowiedzi