Czy rzeczywiście istnieje wybielanie aktywowane światłem?

Prawdziwa aktywacja światłem żelu wybielającego może być uzyskana tylko dzięki zastosowaniu środków uwrażliwiających na światło.

Aktywacja światłem wykorzystuje energię świetlną (fotony) do przyspieszenia rozpadu nadtlenku wodoru do tlenu. Energia świetlna pochłaniana przez fotouczulacze nie generuje ciepła, co chroni zęby przed odwodnieniem i nadwrażliwością.

Wyjątek stanowią niektóre żele do wybielania z aktywatorami świetlnymi, reagującymi na specjalne, kosztowne lasery. Do dzisiaj nie istnieje żaden system, który pozwalałby na aktywację światłem żelu wybielającego przy użyciu tradycyjnych źródeł światła (różne długości fali) albo diod LED o niskiej mocy.

Technologia BlancOne® po raz pierwszy wykorzystuje rzeczywiście wybielanie zębów aktywowane światłem, oparte na lampach, które są normalnie stosowane w gabinetach stomatologicznych. Pozwala to na pokonanie zależności między stężeniem i czasem, występującej w przypadku tradycyjnego wybielania.

Przeczytaj wszystkie pytania i odpowiedzi